Privacy- en Cookiebeleid

Over deze site 
Deze site is een activiteit van Today's Logistics BV (hierna: Todays) in Nederland. In 2011 is Todays gestart met de verkoop van boeken via internet. 

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de activiteiten die Today's Logistics BV ontplooit onder de volgende geregistreerde handelsnamen:
books4bizz.com, 
books4bizz.nl, 
books4bizz.be, 
books4biz.nl, 
books4biz.be
books4lawyerzz.com
books4lawyerzz.nl
books4lawyers.nl
books4lawyers.com
books4finanzz.com

Wanneer u deze websites bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Todays respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Onze website wordt voor het aanbieden van producten, informatie en communicatie over en met de activiteiten van Today's Logistics BV ingezet. Via de website verzamelen wij bepaalde gegevens. Hieronder vindt u gegevens over Todays die u nodig heeft indien u contact met ons wilt opnemen.

Gegevens
Naam: Today's Logistics BV
Correspondentieadres: Tasveld 14
Postcode & Plaats: 3714 XS Montfoort
Land: Nederland
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 30042981
URL website: http://www.books4bizz.com
E-mailadres: sales@books4bizz.com
Servicedesk telefoonnummer: 0348-478010 (alleen voor zendbestellingen via de sites)

Privacy support
Als u inlichtingen wilt over deze privacy policy, kunt u contact met ons opnemen door het bovengenoemde correspondentieadres, telefoonnummer of e-mailadres te gebruiken.

Definities
Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in deze policy:
Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een klant is.
Klant: bezoeker van de website die een bestelling bij ons doet en daarbij zijn gegevens aan ons kenbaar maakt.
Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een persoon dat herleidbaar is tot die bepaalde persoon.
Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens. Dit kan onder andere zijn het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.
Verantwoordelijke: persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in deze privacy policy wordt beschreven, is Todays verantwoordelijk.
Opt-in: wanneer een organisatie volgens het opt-in principe te werk gaat dan dient de ontvanger uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor de ontvangst van de (commerciële) nieuwsbrief. De ontvanger is tevens op de hoogte van de inhoud, strekking van de nieuwsbrief en de frequentie waarmee de nieuwsbrief wordt verstuurd. De ontvanger van de nieuwsbrief wordt in elke uiting de mogelijkheid geboden zich uit te schrijven (het opt-out principe).

Wettelijke basis Privacy policy

Deze privacy policy en ons privacybeleid voldoet tenminste aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG).

Melding
Todays staat ingeschreven bij het College bescherming persoonsgegevens. Het College houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Het College houdt dus onder andere toezicht op de naleving en toepassing van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het College is actief op het gebied van ontwikkelingen waarin iemands persoonlijke levenssfeer in het geding is. Ze schenkt bijzondere aandacht aan technologische ontwikkelingen en privacy.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons inschrijft, worden uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en eventuele voorkeuren en interesses opgeslagen. Die gegevens geven we in sommige gevallen gecontroleerd door aan derden. We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd, als u zich registreert, een bestelling bij ons doet of wanneer u uw gegevens aanpast.

Todays verwerkt vier soorten gegevens: identiteit-, bestel-, betaal- en verkeersgegevens.

Identiteitsgegevens
Dit zijn gegevens die u invult tijdens het bestel- of registratieproces:
* Achternaam
* Tussenvoegsel
* Voornaam
* Adres
* Postcode
* Woonplaats
* Land
* Geboortedatum
* E-mailadres
* Telefoonnummer
* Mobiele telefoonnummer

Bestelgegevens
De bestelgegevens gebruiken we om uw bestelling te verwerken en het pakketje zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets is met uw pakket. Het e-mailadres dat u invult bij uw bestelling, wordt soms gebruikt voor het doen van persoonlijke en gerichte aanbiedingen van soortgelijke producten of diensten, tenzij u bij aangeeft deze aanbiedingen niet te willen ontvangen. Bij elk contact heeft u de mogelijkheid zich af te melden voor een volgende mailing of aanbieding.

Betalingsgegevens
Wanneer u wilt bestellen op rekening (u betaalt dan na ontvangst van uw bestelling) worden uw gegevens door Books4bizz getoetst. Toetsing kan plaatsvinden bij derde instanties Bij registratie van overige betalingsgegevens noteren we alleen uw betaalwijze (Master Card, Visa, iDeal). De feitelijke betaling voert u niet uit op onze website, maar op die van een van de betalingspartners waarmee wij samenwerken. Uw bankgegevens worden door Todays dus niet opgeslagen.

Verkeersgegevens
Bij verkeersgegevens kunt u denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van uw navigatie op onze website.

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina''s via internet naar de juiste computer te sturen.
** Een cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van uw surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.

Doelen en gegevensverwerking
Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Todays uw gegevens verzamelt. Books4bizz heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van uw gegevens:

Identiteitsgegevens verwerkt Todays voor administratieve en commerciële doeleinden, zoals:
* het verwerken van uw bestelling (administratief)
* de bezorging van uw bestelling op het door u gekozen afleveradres (administratief)
* eventueel het kunnen doen van, eventueel gepersonaliseerde , aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbrieven (commercieel) Betalingsgegevens verwerken betalingspartners van books4bizz* voor administratieve doeleinden, namelijk:
* de betaling van uw bestelling Verkeersgegevens verwerkt books4bizz* voor communicatieve doeleinden, zoals:
* het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site

Doorlinken vanaf onze website
De websites van Todays kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van Books4bizz vallen. Books4bizz is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van books4bizz.com met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Beveiligde pagina's
De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina's zijn beschermd met SSL, waardoor uw gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om uw gegevens te zien. U kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op uw rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor ''Eigenschappen''. U krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij ''Verbinding'' staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Uw creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen. Bank- en/of creditcardgegevens voert u niet in op onze site, maar op de eveneens beveiligde pagina’s van onze betalingspartners.

Herkomst van gegevens
De gegevens die books4bizz.com verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die u zelf verstrekt via Books4bizz, of één van de satelliet websites van Todays.

Verstrekking van gegevens
Todays verstrekt uw gegevens (mogelijk) aan een beperkte kring van derden die de gegevens voor administratieve doeleinden verwerken:
* Experian Nederland: om uw gegevens te verifiëren en de betalingswijze te selecteren
* Bureau Kredietregistratie Tiel; : om uw gegevens te verifiëren
* Buckaroo: voor betalingen middels creditcard en iDeal

Hiernaast verstrekt Todays uw gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.

Rechten van bezoekers en onze cliënten
Als bezoeker of klant van onze website heeft u het recht om u tot onze afdeling E-commerce te richten met het verzoek om u mede te delen of onze organisatie uw gegevens verwerkt. De afdeling E-commerce zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan u doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

U heeft tevens het recht, door middel van een tot de afdeling E-commerce gericht verzoek, om de u betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Wanneer u geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief of aanbiedingen, dan kunt u ons hiervan per e-mail op de hoogte stellen of afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Books4bizz verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze afdeling E-commerce.

Todays kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.